6. 7. 2014

V sobotu 5. července 2014 proběhl v prostorách Huti František v Sázavě Skleněný jarmark. Svou prezentaci zde měla vedle sklářů a sklářských škol i tasická sklárna. Akci pořádala společnost Cesty skla, o.p.s. při příležitosti tradiční sázavské pouti, které tímto ještě jednou děkujeme za pozvání. Více o akci zde https://cs-cz.facebook.com/cestyskl

sazava