5. 7. 2015

Stejně v předchozích letech jsme přijali pozvání na Skleněný jarmark pořádaný organizací Cesty skla, o.p.s v areálu Huti František v Sázavě nad Sázavou.

http://www.cestyskla.cz/aktivity/kulturni-akce/skleneny-jarmark/

sázava 2015