Na podzim 2016 byly  provedeny další větší opravy sklárny. Byla provedena demontáž stávajícího a instalace nového dřevěného schodiště k přístavku u huti. Staré schodiště bylo již v havarijním stavu. Práce provedla firma Truhlářství Josef Tvrdík, Bohdaneč. Dále byla provedena obnova vnitřních omítek hutní haly a oprava dveřního oblouku huti k hutnímu komínu. Tytp práce provedla firma Josef Pazderka ze Zboží u Habrů. Opravy byly provedeny z finanční podpory Havarijního programu Ministerstva kultury České republiky.