Živá výroba skla 13. – 16.7. ve sklarně

Od čtvrtka 13. do neděle 16.7. je naše malá pec v provozu, výroba skla bude probihat v podání Zdeňka Kunce a Máji Milichovské. Přijeďte si vyzkoušet sklářské řemeslo do Tasic!