V roce 2018 byly z  finančních prostředků Havarijního fondu Ministerstva kultury a finančních prostředků vlastníka provedeny tyto akce na obnově sklárny Tasice:

  • oprava střechy hutní haly – 3. etapa
  • obnova vnějších omítek brusírny

Foto z prací přiloženo níže.