V Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře byla na začátku dubna 2019 zahájena výstava Kouzlo sklářského řemesla. Výstava je umístěna v jedné z expozic Českého muzea stříbra v historickém Kamenném domě.
Více informací najdete zde .
Součástí výstavy je malá prezentace sklárny Tasice, která zapůjčila do expozice některé výrobky a předměty.