Sklárna Tasice připravila první sklářský workshop. Informace pro zájemce přiloženy níže.