Rok 2020 je v kraji Vysočina zasvěcen fenoménu sklářství.
Agentura Vysočina Tourism ve spolupráci s mnoha subjekty připravila projekt Vysočina sklářská – rok skla 2020.
Současná situace sice zatím nedovoluje některé na jaro plánované akce uskutečnit v plánovaném termínu, přesto doufáme, že se nakonec většina plánovaných aktivit uskuteční. Hlavním tahounem a duší tohoto úžasného a náročného projektu je paní Magdalena Svatoňová z agentry Vysočina Tourism a hlavně díky n je do projektu zapojena i sklárna Huť Jakub Tasice. Chtěli bychom tímto paní Svatoňové takto veřejně poděkovat za obrovskou práci na přípravě Vysočiny sklářské a pevně doufáme, že se většina akcí naplánovaných po celém kraji Vysočina nakonec uskuteční a odměnou bude hojná návštěvnost.
Informace o projektu naleznete zde..
Článek o zahájení celého projektu je zde
Propagační video k projektu můžete shlédnout tady.