Vážení a milí návštěvníci,

v úterý 26. května opět otevíráme provoz sklářského skanzenu Huť Jakub Tasice.

Od tohoto data je stanoven denní časový plán. prohlídek. Začátky prohlídek sklárny budou v každý otevírací den sklárny v tyto časy:
10:15 11:00 12:00 13:15 14:00 15:00 16:00.

Při návštěvě areálu sklárny Tasice vás žádáme o dodržování těchto hygienických opatření (platí od úterý 26. května 2020), která jsme stanovili v souladu s aktuálně platnými právními předpisy:

1. Při pohybu vnitřních prostorách staveb umístěných v areálu sklárny mějte nasazenu roušku nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, šála, šátek apod.). Toto opatření platí i pro prodejnu skla umístěnou před areálem sklárny.

2. Při pohybu v areálu sklárny (vnitřní i vnější prostory) dodržujte od ostatních osob (včetně průvodce) odstup minimálně 2 metry (pokud je to možné).

3. Při vstupu do vnitřních prostor objektů umístěných v areálu sklárny vám doporučujeme provést desinfekci rukou. Desinfekce je umístěna u vstupu do jednotlivých objektů: hutní hala, brusírna, WC, prodejna skla.

4. Dbejte dalších případných pokynů průvodce.

Děkujeme za dodržování opatření při pobytu ve sklárně.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Kolektiv sklárny Tasice