Vážení a milí návštěvníci,

od středy 1.7.2020 přestanou platit některá státní hygienická opatření v souvislosti s COVID-19.
Od tohoto data se RUŠÍ hygienická opatření, která jsme pro návštěvníky sklárny zavedli od 26.5.2020:

1. Při pohybu vnitřních prostorách staveb umístěných v areálu sklárny mějte nasazenu roušku nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, šála, šátek apod.). Toto opatření platí i pro prodejnu skla umístěnou před areálem sklárny.

2. Při pohybu v areálu sklárny (vnitřní i vnější prostory) dodržujte od ostatních osob (včetně průvodce) odstup minimálně 2 metry (pokud je to možné).

V PLATNOSTI NADÁLE ZŮSTÁVAJÍ TATO OPATŘENÍ:

Je stanoven denní časový plán. prohlídek. Začátky prohlídek sklárny budou v každý otevírací den sklárny v tyto časy:

10:15 11:00 12:00 13:15 14:00 15:00 16:00.

3. Při vstupu do vnitřních prostor objektů umístěných v areálu sklárny doporučujeme provést desinfekci rukou. Desinfekce je umístěna u vstupu do jednotlivých objektů: hutní hala, brusírna, WC, prodejna skla.

4. Dbejte dalších případných pokynů průvodce.

Děkujeme za pochopení a dodržování opatření při pobytu ve sklárně.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Kolektiv sklárny Tasice