V neděli 15.11.2020 uplyne 75 let od tragické události v historii sklárny Tasice.

V tento den si sáhl na vlastní život majitel sklárny Tasice, pan Čeněk František Císař. Bylo mu 57 let.

Čeněk František Císař, úspěšný český podnikatel, vlastnil sklárnu Tasice od roku 1928 do roku 1945 pod značkou firmy Sklárny a brusírny bratří Císařové. Sklárna Tasice za působení Císařů dosáhla sklárna věhlasu nejen na území Československa, ale i v zahraničí.
V době II. světové války působil v odboji proti okupaci fašistickým Německem a zároveň se snažil udržet výrobu a zaměstnanost svých továren i v těžkých válečných podmínkách po celé období války.

Po skončení II. světové války v květnu 1945 byl jemu a jeho sourozencům neoprávněně zkonfiskován všechen majetek podle Benešových dekretů, a to na základě lživých nařčení z kolaborace. Čeněk Císař, jeho sourozenci a jejich rodiny se tak stali oběťmi obyčejné lidské malosti, závisti a nenávisti a křivdy na nich spáchané nebudou již nikdy zcela napraveny.

Věnujte prosím tedy společně s námi alespoň malou vzpomínku na čestného a pracovitého člověka, českého vlastence.

Kolektiv sklárny Tasice