V závěru roku 2020 proběhla další etapa obnovy částí objektů sklárny Tasice, které jsou v havarijním stavu. Byla provedena další etapa obnova střechy hutní haly. Obnova střechy hutní haly provedena díky finančnímu příspěvku z Havarijního programu Ministerstva kultury České republiky.
Skvělou práci odvedla firma Vít Slavík – klempířské a pokrývačské práce z Vlastějovic.

Na rok 2021 je plánováno pokračování obnovy střechy hutní haly.