V závěru roku 2021 proběhla další obnova částí objektů sklárny Tasice, které jsou v havarijním stavu.
Byla provedena 5. etapa obnova střechy hutní haly.
Obnova střechy hutní haly provedena díky finančnímu příspěvku z Havarijního programu Ministerstva kultury České republiky.
Skvělou práci opět odvedla firma Vít Slavík – klempířské a pokrývačské práce z Vlastějovic.

Na rok 2022 je plánováno pokračování obnovy střechy hutní haly v rámci 6. etapy.