Vážení návštěvníci,

dovolujeme si vás pozvat společnou akci pořádanou Asociací nestátních otevřených památek (ANOPA).
Tiskovou zprávu najdete zde.
Podrobný časový program Nekonečné noci ve sklárně Tasicích brzy zveřejníme.

Kolektiv sklárny Tasice