Huť Jakub Tasice

Národní kulturní památka

Archiv autora: franta (page 1 of 16)

Hygienická opatření k zamezení šíření COVID-19 – od 26. května

Vážení a milí návštěvníci,

v úterý 26. května opět otevíráme provoz sklářského skanzenu Huť Jakub Tasice.

Od tohoto data je stanoven denní časový plán. prohlídek. Začátky prohlídek sklárny budou v každý otevírací den sklárny v tyto časy:
10:15 11:00 12:00 13:15 14:00 15:00 16:00.

Při návštěvě areálu sklárny Tasice vás žádáme o dodržování těchto hygienických opatření (platí od úterý 26. května 2020), která jsme stanovili v souladu s aktuálně platnými právními předpisy:

1. Při pohybu vnitřních prostorách staveb umístěných v areálu sklárny mějte nasazenu roušku nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, šála, šátek apod.). Toto opatření platí i pro prodejnu skla umístěnou před areálem sklárny.

2. Při pohybu v areálu sklárny (vnitřní i vnější prostory) dodržujte od ostatních osob (včetně průvodce) odstup minimálně 2 metry (pokud je to možné).

3. Při vstupu do vnitřních prostor objektů umístěných v areálu sklárny vám doporučujeme provést desinfekci rukou. Desinfekce je umístěna u vstupu do jednotlivých objektů: hutní hala, brusírna, WC, prodejna skla.

4. Dbejte dalších případných pokynů průvodce.

Děkujeme za dodržování opatření při pobytu ve sklárně.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Kolektiv sklárny Tasice

Termíny akcí ve sklárně Huť Jakub Tasice v roce 2020 – aktualizace květen 2020

Vážení návštěvníci, dovolujeme si vás pozvat do sklárny Tasice.

Termíny akcí ve sklárně Huť Jakub Tasice jsou v roce 2020 následující:

Živá ruční výroba skla v průběhu letní turistické sezony:
– Sobota 4.7.2020
– Sobota 18.7.2020
– Sobota 1.8.2020
– Sobota 15.8.2020

Neděle 20.9.2020 Vernisáž výstavy současného uměleckého skla „Když dva dělají totéž, není to totéž“, doba trvání výstavy do 17.10.2020.

Sobota – neděle 3. – 4.10.2020 Dny otevřených ateliérů ve sklárně Tasice.

Sobota 14.11.2019 – Předvánoční skláření v Tasicích.

Aktuální informace k akcím budou postupně zveřejňovány na tomto webu a na Facebookovém profilu
https://cs-cz.facebook.com/HutJakubTasice
Pokud bude živá ruční výroba skla bude probíhat i v jiných termínech, budeme o tom informovat.

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv sklárny Tasice.

Sklárna Tasice jako filmová lokace

Sklárna Tasice byla na podzim roku 2019 navštívena zástupci společnosti Vysočina Film Office za účelem zařazení areálu sklárny jako lokace, která je nabízena filmařům pro případné využití v oblasti filmového průmyslu.
Spolu se zástupci Vysočina Film Office sklárnu navštívili zástupci 10ti různých filmařských profesí.
Úkolem filmové kanceláře Vysočina Film Office je propagovat Vysočinu jako atraktivní filmovou lokalitu a být spolehlivým kontaktním místem pro audiovizuální společnosti, které se zabývají produkcí filmů, televizních pořadů, dokumentů, reklamních a hudebních klipů a dalších děl.
Více informací naleznete na webu https://www.filmvysocina.cz/cs/lokace.

Sklárna Tasice na Czech-American TV

Na televizní stanici Czech American TV byl v minulém týdnu odvysílán půlhodinový televizní pořad o kraji Vysočina. Součástí je pořadu jsou i záběry z návštěvy TV štábu v naší sklárně.
Pravidelný a divácky oblíbený pořad shlédlo na televizních obrazovkách přes 2,5 milionů domácností v 60 amerických městech, a díky jeho záznamům na internetu také více než 100 tisíc zahraničních diváků z dalších zemí světa.
Záznam pořadu lze shlédnout zde:

Vysocina Region – Discover Bohemian-Moravian Highlands


Tiskovou zprávu o televizni stanici CATV najdete zde https://www.catvusa.com/tiskova_zprava_2020/

Sklárna bude opět otevřena od úterý 26. května 2020

Vážení návštěvníci,

naši památku opět otevřeme v úterý 26. května 2020.
Podmínky pro návštěvníky zveřejníme brzy na tomto webu a na Facebooku sklárny.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kolektiv sklárny Tasice

V úterý 28. dubna se opět otevře prodejna skla

V úterý 28. dubna 2020 otevřeme na základě aktuálního vládního plánu naši prodejnu skla.
Areál sklárny jako památka zůstává i nadále uzavřena. Nejbližší možný termín otevření je dle aktuálního vládního plánu pondělí 25.května 2020.

Možný termín otevření sklárny Tasice

Aktuální termín otevření sklárny je na základě vládních usnesení 8.6.2020.
Nicméně vzhledem k chaotickému jednání našich vedoucích politických představitelů nelze vyloučit změnu termínu.
V současné době ani neznáme bohužel ani podmínky otevření.

Jarní skláření 2020 a akce Jakub sklář zrušeny

Vážení návštěvníci,

vzhledem k aktuálním okolnostem a nejistém výhledu do blízké budoucnosti jsme se rozhodli zrušit tyto akce plánované na první polovinu roku 2020:


Sobota 16.5.2020 Jarní skláření v Tasicích

Sobota 20.6.2020 Vernisáž výstavy k seriálu Synové a dcery Jakuba skláře, beseda s protagonisty seriálu, ukázky živé výroby skla. Doba trvání výstavy do 30.9.2020.

Tato akce se uskuteční v novém termínu, nejdříve však v roce 2021.

Děkujeme za pochopení.

Ostatní akce plánované pro rok 2020 zatím nerušíme a věříme, že vás u nás v Tasicích budeme moci co nejdříve přivítat.

V současné době kvůli vládním opatřením nemůže fungovat ani sklářský skanzen ani naše prodejna skla, netrpělivě tedy vyhlížíme uvolnění opatření umožňující jejich opětovné otevření…..

Kolektiv sklárny Tasice

Vysočina sklářská – rok skla 2020

Rok 2020 je v kraji Vysočina zasvěcen fenoménu sklářství.
Agentura Vysočina Tourism ve spolupráci s mnoha subjekty připravila projekt Vysočina sklářská – rok skla 2020.
Současná situace sice zatím nedovoluje některé na jaro plánované akce uskutečnit v plánovaném termínu, přesto doufáme, že se nakonec většina plánovaných aktivit uskuteční. Hlavním tahounem a duší tohoto úžasného a náročného projektu je paní Magdalena Svatoňová z agentry Vysočina Tourism a hlavně díky n je do projektu zapojena i sklárna Huť Jakub Tasice. Chtěli bychom tímto paní Svatoňové takto veřejně poděkovat za obrovskou práci na přípravě Vysočiny sklářské a pevně doufáme, že se většina akcí naplánovaných po celém kraji Vysočina nakonec uskuteční a odměnou bude hojná návštěvnost.
Informace o projektu naleznete zde..
Článek o zahájení celého projektu je zde
Propagační video k projektu můžete shlédnout tady.

Akce ve sklárně Tasice 2020 – stav březen 2020

Vážení návštěvníci,

vzhledem k okolnostem zatím žádnou z letošních plánovaných akcí zatím nerušíme a vyčkáváme dalšího vývoje.
Zatím nerušíme ani Jarní skláření, které se má konat 16. května.

O případném zrušení nebo změně termínu akcí Vás budeme neprodleně informovat na tomto webu a na facebooku.

Kolektiv sklárny Tasice

« Older posts

© 2020 Huť Jakub Tasice

Theme by Anders NorenUp ↑