Huť Jakub Tasice

Národní kulturní památka

Archiv rubriky: Novinky (page 1 of 16)

Zrušení hygienických opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 od 1.7.2020

Vážení a milí návštěvníci,

od středy 1.7.2020 přestanou platit některá státní hygienická opatření v souvislosti s COVID-19.
Od tohoto data se RUŠÍ hygienická opatření, která jsme pro návštěvníky sklárny zavedli od 26.5.2020:

1. Při pohybu vnitřních prostorách staveb umístěných v areálu sklárny mějte nasazenu roušku nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, šála, šátek apod.). Toto opatření platí i pro prodejnu skla umístěnou před areálem sklárny.

2. Při pohybu v areálu sklárny (vnitřní i vnější prostory) dodržujte od ostatních osob (včetně průvodce) odstup minimálně 2 metry (pokud je to možné).

V PLATNOSTI NADÁLE ZŮSTÁVAJÍ TATO OPATŘENÍ:

Je stanoven denní časový plán. prohlídek. Začátky prohlídek sklárny budou v každý otevírací den sklárny v tyto časy:

10:15 11:00 12:00 13:15 14:00 15:00 16:00.

3. Při vstupu do vnitřních prostor objektů umístěných v areálu sklárny doporučujeme provést desinfekci rukou. Desinfekce je umístěna u vstupu do jednotlivých objektů: hutní hala, brusírna, WC, prodejna skla.

4. Dbejte dalších případných pokynů průvodce.

Děkujeme za pochopení a dodržování opatření při pobytu ve sklárně.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Kolektiv sklárny Tasice

Sklárna Tasice se zapojila do kampaně České léto

Sklárna Tasice se zapojila do kampaně České léto pořádané agenturou Czech Tourism a společností T-Mobile.
Kampaň začíná ve středu 1.7.2020. Od tohoto data najdete na v naší sklárně leták ke kampani.
Leták obsahuje unikátní QR kód, díky kterému zákazník T-Mobile odešle žádost na zapojení se do akce formou SMS a může získat neomezená data na 24 hodin zdarma.

Výstava výtvarnice Michaely Bartoňové – 1.8. – 30.8.2020

Vážení návštěvníci,

dovolujeme si vás pozvat na výstavu výtvarnice Michaely Bartoňové.
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 1.8.2020 ve 13:00 a výstava potrvá do 30.8.
V průběhu výstavy se uskuteční tři workshopy pod vedením samotné autorky. Termíny workshopů jsou 1.8., 15.8. a 30.8.
Další informace k výstavě a workshopům zveřejníme v průběhu července 2020.

Anotace výstavy

NENAPSANÉ PŘÍBĚHY
akryly, akvarely, loutky a objekty i digitální umění Michaely Bartoňové

V industriálních prostorách sklárny bude Michaela Bartoňová vystavovat akryly, jemné akvarely dokreslené směšnými nebo absurdními postavami, které rozpitým skvrnám dodávají příděhy. Ty si ovšem musí divák sám domyslet…
Téma mnohých obrazů jsou stromy o nichž autorka vytvořila divadlení představení Jak spolu stromy mluví. Na stejné téma bude během výstavy uspořádaná přednáška pro děti od 3 let pod ohromným kaštanem.
Digitální umění a objekty, loutky, které budou roztroušené v objektu také navazují na její divadelní práci, protože na scéně živě maluje na iPadu a vznikají stále nové a nové pomíjivé obrazy. Některé zachycené uvidíte. www.michaelabartonova.cz

UNWRITTEN STORIES
acrylic, watercolors, puppets, objects and digital art by Michaela Bartoňová

In the industrial spaces of the glassworks, Michaela Bartoňová will exhibit acrylic paintings, delicate watercolors illustrated with ridiculous or absurd figures that add tales to spilled stains. However, the viewer has to guess the stories … The theme of many paintings are trees about which the author created a theater performance Wood Wide Web. There will be a lecture for children from the age of 3 under a huge chestnut tree on the same topic. Digital art and objects, puppets that will be scattered throughout the building also follow her theatrical work, as she paints vividly on the stage on the iPad, creating new and new fleeting images. You will see the ones that are captured.

www.michaelabartonova.cz

Turistická hra Vysočinou za skleněnkou

Agentura Vysočina Tourism připravila ve spolupráci s odborníky z muzeí v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě pro letošní turistickou sezónu novou turistickou hru s názvem Vysočinou za skleněnkou.
Bližší informace o hře najdete zde.
Hra je určena především dětem a provede děti po sklářských místech v Kraji vysočina.
Do této hry je zapojena jako jedno z herních míst i sklárna Tasice.
Od tohoto týdne jsou v prodejně sklárny k vyzvednutí hrací karty.

Výroba skla v sobotu 30.5. a neděli 31.5.

Vážení návštěvníci,

tuto sobotu a neděli od 10 do 17 hodin. bude probíhat výroba skla na naší sklářské peci pod vedením skláře a výtvarníka Zdeňka Kunce.

Těšíme se na vaši návštěvu!

?

Hygienická opatření k zamezení šíření COVID-19 – od 26. května

Vážení a milí návštěvníci,

v úterý 26. května opět otevíráme provoz sklářského skanzenu Huť Jakub Tasice.

Od tohoto data je stanoven denní časový plán. prohlídek. Začátky prohlídek sklárny budou v každý otevírací den sklárny v tyto časy:
10:15 11:00 12:00 13:15 14:00 15:00 16:00.

Při návštěvě areálu sklárny Tasice vás žádáme o dodržování těchto hygienických opatření (platí od úterý 26. května 2020), která jsme stanovili v souladu s aktuálně platnými právními předpisy:

1. Při pohybu vnitřních prostorách staveb umístěných v areálu sklárny mějte nasazenu roušku nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, šála, šátek apod.). Toto opatření platí i pro prodejnu skla umístěnou před areálem sklárny.

2. Při pohybu v areálu sklárny (vnitřní i vnější prostory) dodržujte od ostatních osob (včetně průvodce) odstup minimálně 2 metry (pokud je to možné).

3. Při vstupu do vnitřních prostor objektů umístěných v areálu sklárny vám doporučujeme provést desinfekci rukou. Desinfekce je umístěna u vstupu do jednotlivých objektů: hutní hala, brusírna, WC, prodejna skla.

4. Dbejte dalších případných pokynů průvodce.

Děkujeme za dodržování opatření při pobytu ve sklárně.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Kolektiv sklárny Tasice

Termíny akcí ve sklárně Huť Jakub Tasice v roce 2020 – aktualizace květen 2020

Vážení návštěvníci, dovolujeme si vás pozvat do sklárny Tasice.

Termíny akcí ve sklárně Huť Jakub Tasice jsou v roce 2020:

Živá ruční výroba skla v průběhu letní turistické sezony
– Sobota 4.7.2020
– Sobota 18.7.2020
– Sobota 1.8.2020
– Sobota 15.8.2020

Neděle 20.9.2020 Vernisáž výstavy současného uměleckého skla „Když dva dělají totéž, není to totéž“, doba trvání výstavy do 17.10.2020.

Sobota – neděle 3. – 4.10.2020 Dny otevřených ateliérů ve sklárně Tasice.

Sobota 14.11.2019 – Předvánoční skláření v Tasicích.

Aktuální informace k akcím budou postupně zveřejňovány na tomto webu a na Facebookovém profilu
https://cs-cz.facebook.com/HutJakubTasice
Pokud bude živá ruční výroba skla bude probíhat i v jiných termínech, budeme o tom informovat.

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv sklárny Tasice.

Sklárna Tasice jako filmová lokace

Sklárna Tasice byla na podzim roku 2019 navštívena zástupci společnosti Vysočina Film Office za účelem zařazení areálu sklárny jako lokace, která je nabízena filmařům pro případné využití v oblasti filmového průmyslu.
Spolu se zástupci Vysočina Film Office sklárnu navštívili zástupci 10ti různých filmařských profesí.
Úkolem filmové kanceláře Vysočina Film Office je propagovat Vysočinu jako atraktivní filmovou lokalitu a být spolehlivým kontaktním místem pro audiovizuální společnosti, které se zabývají produkcí filmů, televizních pořadů, dokumentů, reklamních a hudebních klipů a dalších děl.
Více informací naleznete na webu https://www.filmvysocina.cz/cs/lokace.

Sklárna Tasice na Czech-American TV

Na televizní stanici Czech American TV byl v minulém týdnu odvysílán půlhodinový televizní pořad o kraji Vysočina. Součástí je pořadu jsou i záběry z návštěvy TV štábu v naší sklárně.
Pravidelný a divácky oblíbený pořad shlédlo na televizních obrazovkách přes 2,5 milionů domácností v 60 amerických městech, a díky jeho záznamům na internetu také více než 100 tisíc zahraničních diváků z dalších zemí světa.
Záznam pořadu lze shlédnout zde:

Vysocina Region – Discover Bohemian-Moravian Highlands


Tiskovou zprávu o televizni stanici CATV najdete zde https://www.catvusa.com/tiskova_zprava_2020/

Sklárna bude opět otevřena od úterý 26. května 2020

Vážení návštěvníci,

naši památku opět otevřeme v úterý 26. května 2020.
Podmínky pro návštěvníky zveřejníme brzy na tomto webu a na Facebooku sklárny.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kolektiv sklárny Tasice

« Older posts

© 2020 Huť Jakub Tasice

Theme by Anders NorenUp ↑