Sklářská huť Jakub Tasice se nachází na Českomoravské vysočině v malé vesnici Tasice, která je částí obce Bělá. Sklárna byla uvedena do provozu roku 1796, v současné době je zde sklářský skanzen.

1796–1821

 • první huťmistr Ferdinand Čapek

1821–1844

 • sklárnu si pronajal Josef Hofman a vedl ji jeho bratr Antonín
 • přestavěna na výrobu bílého křišťálového dutého skla
 • výroba sklěných lustrů, dodnes dochovaný křišťálový lustr v kostele Zvěstování Panny Marie v nedaleké Bohdanči

1844–1914

 • sklárnu vede rodina Rücklova, nejdříve Ignác, posléze jeho syn Josef a dále Antonie a Václav
 • ve sklárně zavedeno broušení skla
 • v roce 1897 se přešlo z přímého topení dřevem na výrobu plynu z dřeva
 • těsně před válkou postavena ve sklárně nová pec

1914–1918

 • huť uzavřena z důvodu probíhající první světové války

1918–1927

 • huť převzala společnost Milada Nesslová, Josef Zeman a Ferdinand Hořejší
 • museli provést opravu celé hutě
 • vyráběly se zde skleněná těžítka s květy, nápojové soupravy, košíčky, lékovky

1927–1928

 • huť uzavřena z důvodu stávky kvůli nízkým mzdám a problémům mezi nájemci

1928–1945

 • majitelem se stává Čeněk František Císař
 • přešlo se na výrobu plynu z uhlí
 • sklo se převážně exportovalo do Anglie, Německa a Ameriky
 • vyráběl se olovnatý křišťál na broušení a levnější sododraselné sklo
 • Čeněk František Císař materiálně a finančně podporoval ilegální skupinu RU-DA, kterou vedl jeho bratr Rudolf Císař
 • po válce však nařčen ze spolupráce s Němci, majetek mu byl zkonfiskován a následně spáchal sebevraždu

1945–1957

 • sklárna znárodněna a začleněna do n. p. Bohemia
 • roku 1947 ve sklárně vyrobeno deset velikých váz pro prezidentský palác v Mexiku
 • zakázky pro Sovětský svaz, výroba olovnatého křišťálu a dutého skla

1957–1989

 • huť převedena pod sklárnu Kavalier v Sázavě
 • výroba varného a laboratorního skla

1989–1991

 • huť v soukromých rukou
 • sklárna roku 1990 prohlášena kulturní památkou chráněnou státem

1991–1995

 • novým vlastníkem se stává výtvarník Petr Moidl
 • výroba vitrážového i barevného uměleckého skla
 • sklárna dostává název Huť Jakub po hlavním hrdinovi televizního seriálu Synové a dcery Jakuba skláře, který se ve sklárně natáčel v roce 1985

1995–1996

 • sklárna uzavřena z důvodu nízkého odbytu kvůli nasycení trhu plastovými výrobky a levným sklem z Číny

1996–2002

 • vyhaslou a zavřenou sklárnu koupil Ing. Josef Dostál
 • postavil novou pec a znovu zahájit výrobu
 • převážně užitkové, laboratorní a umělecké sklo
 • definitivní ukončení provozu 15. dubna 2002

2002–2004

 • sklárna nabízena v konkurzních novinách, mezitím památka chátrala

2004–2010

 • sklárnu koupil podnikatel Luboš Pipa
 • památka byla v desolátním stavu
 • Luboš Pipa vydal téměř všechny své peníze a za finanční pomoci Havarijního fondu Ministerstva kultury a Fondu Kraje Vysočiny vybudoval ve sklárně skanzen

2010–2012

 • sklárna je nabízena realitní kanceláří za cenu deseti a půl milionu korun od srpna 2010.
 • z důvodu velké investice do památky, která je státem chráněná a musí být zachována, je velice mizivý zájem kupců o tento sklářský skanzen, proto huť dále chátrá
 • o sklárnu se v současné době stará skupinka dobrovolníků, která se snaží ve sklárně zachovat sklářský skanzen a zachovat alespoň nízký příjem této památky

31.7.2012

 • sklárna přešla z vlastnictví p. Pipy pod nového majitele. Provoz sklářského skanzenu je nadále zachován, nový majitel navazuje na péči předchozího majitele, cennou kulturní technickou památku udržovat a postupně rozvíjet její potenciál.

1.10. 2014

 • sklárna byla na návrh vlastníka prohlášena Národní kulturní památkou České republiky