Národní kulturní památka

Archiv pro měsíc: Červen 2020

Vážení a milí návštěvníci,

od středy 1.7.2020 přestanou platit některá státní hygienická opatření v souvislosti s COVID-19.
Od tohoto data se RUŠÍ hygienická opatření, která jsme pro návštěvníky sklárny zavedli od 26.5.2020:

1. Při pohybu vnitřních prostorách staveb umístěných v areálu sklárny mějte nasazenu roušku nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, šála, šátek apod.). Toto opatření platí i pro prodejnu skla umístěnou před areálem sklárny.

2. Při pohybu v areálu sklárny (vnitřní i vnější prostory) dodržujte od ostatních osob (včetně průvodce) odstup minimálně 2 metry (pokud je to možné).

V PLATNOSTI NADÁLE ZŮSTÁVAJÍ TATO OPATŘENÍ:

Je stanoven denní časový plán. prohlídek. Začátky prohlídek sklárny budou v každý otevírací den sklárny v tyto časy:

10:15 11:00 12:00 13:15 14:00 15:00 16:00.

3. Při vstupu do vnitřních prostor objektů umístěných v areálu sklárny doporučujeme provést desinfekci rukou. Desinfekce je umístěna u vstupu do jednotlivých objektů: hutní hala, brusírna, WC, prodejna skla.

4. Dbejte dalších případných pokynů průvodce.

Děkujeme za pochopení a dodržování opatření při pobytu ve sklárně.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Kolektiv sklárny Tasice

Sklárna Tasice se zapojila do kampaně České léto pořádané agenturou Czech Tourism a společností T-Mobile.
Kampaň začíná ve středu 1.7.2020. Od tohoto data najdete na v naší sklárně leták ke kampani.
Leták obsahuje unikátní QR kód, díky kterému zákazník T-Mobile odešle žádost na zapojení se do akce formou SMS a může získat neomezená data na 24 hodin zdarma.

Vážení návštěvníci,

dovolujeme si vás pozvat na výstavu výtvarnice Michaely Bartoňové.
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 1.8.2020 ve 13:00 a výstava potrvá do 30.8.
V průběhu výstavy se uskuteční tři workshopy pod vedením samotné autorky. Termíny workshopů jsou 1.8., 15.8. a 30.8.
Další informace k výstavě a workshopům zveřejníme v průběhu července 2020.

Anotace výstavy

NENAPSANÉ PŘÍBĚHY
akryly, akvarely, loutky a objekty i digitální umění Michaely Bartoňové

V industriálních prostorách sklárny bude Michaela Bartoňová vystavovat akryly, jemné akvarely dokreslené směšnými nebo absurdními postavami, které rozpitým skvrnám dodávají příděhy. Ty si ovšem musí divák sám domyslet…
Téma mnohých obrazů jsou stromy o nichž autorka vytvořila divadlení představení Jak spolu stromy mluví. Na stejné téma bude během výstavy uspořádaná přednáška pro děti od 3 let pod ohromným kaštanem.
Digitální umění a objekty, loutky, které budou roztroušené v objektu také navazují na její divadelní práci, protože na scéně živě maluje na iPadu a vznikají stále nové a nové pomíjivé obrazy. Některé zachycené uvidíte. www.michaelabartonova.cz

UNWRITTEN STORIES
acrylic, watercolors, puppets, objects and digital art by Michaela Bartoňová

In the industrial spaces of the glassworks, Michaela Bartoňová will exhibit acrylic paintings, delicate watercolors illustrated with ridiculous or absurd figures that add tales to spilled stains. However, the viewer has to guess the stories … The theme of many paintings are trees about which the author created a theater performance Wood Wide Web. There will be a lecture for children from the age of 3 under a huge chestnut tree on the same topic. Digital art and objects, puppets that will be scattered throughout the building also follow her theatrical work, as she paints vividly on the stage on the iPad, creating new and new fleeting images. You will see the ones that are captured.

www.michaelabartonova.cz

Agentura Vysočina Tourism připravila ve spolupráci s odborníky z muzeí v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě pro letošní turistickou sezónu novou turistickou hru s názvem Vysočinou za skleněnkou.
Bližší informace o hře najdete zde.
Hra je určena především dětem a provede děti po sklářských místech v Kraji vysočina.
Do této hry je zapojena jako jedno z herních míst i sklárna Tasice.
Od tohoto týdne jsou v prodejně sklárny k vyzvednutí hrací karty.

© 2023 Huť Jakub Tasice

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑